';

LUCS

  • Hem - LUCS förening
  • Kunskapspiloter - LUCS
  • Medlemssidan - LUCS
Description
I uppdraget ingick att byta webbhotell, flytta hemsidan, ansvara för migrering av epost, justera design på en redan befintlig hemsida, bildredigering och genomgång av innehåll samt att utbilda personalen.  Fortsatt support i form av coachning, manualer samt viss förvaltning. Hemsidan är byggd i WordPress.
 
Om LUCS
"Vi åtar oss att i praktiken främja alla människors lika värde och okränkbarhet, oavsett hudfärg, etnicitet, religion, kön, ålder, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. All verksamhet som utvecklas ska bygga på en grund som inte gör skillnad på människor, eller tilldelar dem egenskaper p.g.a. någon av de sju i Sverige lagstadgade diskrimineringsgrunder. All verksamhet ska bygga på en medveten antirasistisk grund." Ur LUCS avsiktsförklaring
 
PROJEKTDETALJER
KUND LUCS
TEKNIK WordPress, HTML, CSS, PHP, Photoshop, Coachning
 
Läs mer om LUCS här:
https://lucs.se/
Skip to content