';

Konstnär Lennart Fägerskiöld

  • Lennart Fägerskiöld - responsiv hemsida i WordPress
  • Fägerskiöld - Hem
  • Fägerskiöld - Konstepedemin
  • Fägerskiöld - Text
Description
I samband med sin separatutställning på galleri Konstepidemin i Göteborg beställde Lennart Fägerskiöld en hemsida. I uppdraget ingick att skapa en avskalad, responsiv portfoliosida med bilder och texter från utställningen. På hemsidan visas en bildsvit från utställning som öppnas upp i en så kallad lightbox. Vi har coachat Lennart så att han fortsättningsvis kan bygga ut sin hemsida och sköta om uppdateringarna på hemsidan. Vi har kontinuerligt hjälpt till med säkerhet, hastighet och uppdateringar av hemsidan.
 
Skrivet om Lennart Fägerskiöld
"...Med ett stort intresse för färgens, pigmentens materialitet balanserar Fägerskiöld bort balansen ur de välavvägda närmast modernistiska kompositionerna, förstörelsen kräver en dold precision eller en skenbar godtycklighet: för att implodera och börja fräta i ögonen måste färgen fördelas över bildytan på ett sätt som gör att de kompensatoriska färgfälten som skapas av betraktaren omedelbart störs av ett liknande, men inte identiskt fält, som skapar sitt eget flimmer, sina egna skuggor, som börjar spela inför ögonen, med ögonen, i ögonen. Det är subtilt och vackert, ljusår från matematiskt uträknade optiska illusioner och synvillor. Det egna seendets sammanbrott rymmer en reflexiv rörelse, synen får syn på sig själv och bjuds in till delaktighet." Simone Mellquist
 
PROJEKTDETALJER
KUND Lennart Fägerskiöld, konstnär
TEKNIK WordPress, HTML, CSS, PHP, Photoshop
 
Läs om Lennart Fägerskiöld och ta en titt på de senaste målningarna:
https://www.fagerskiold.se/
Skip to content