';

Föreningen Artikel 31

  • Artikel 31 - Hem
  • Projekt - Artikel 31
  • Om oss - Artikel 31
  • Känn dig själv - Artikel 31
  • Barnkonventionen - Artikel 31
Description
I uppdraget ingick att skapa en ny responsiv och lättnavigerad portfoliohemsida åt Föreningen Artikel 31. Vi har även gjort en del bildredigering, coachat och förvaltar nu sidan. Vi hjälper kontinuerligt till med säkerheten, hastighet och uppdateringar av hemsidan. Hemsidan är förstås byggd i WordPress.
 
Om Föreningen Artikel 31
"Föreningen vill i enlighet med barnrättskonventionens artikel 31 betydligt öka barns möjligheter att påverka och fritt delta i det kulturella och konstnärliga livet. Barnkonventionen omfattar barn upp till 18 år. Föreningen vill lyfta fram barns egna frågeställningar, tankar, och perspektiv på tillvaron och låta dessa komma till uttryck på den offentliga arenan genom utställningar och andra konstnärliga aktiviteter. Vi vill undersöka möjligheterna att i praktiken manifestera och utöva rättigheten i artikel 31.Föreningen vill visa att det är möjligt och önskvärt att integrera och göra barn delaktiga redan på idéstadiet i kulturella projekt som vänder sig till alla åldrar. Föreningen anser att det som är angeläget för barn är angeläget för alla oavsett ålder. Artikel 31 vill skapa en omgivning som är lyhörd och tillåtande för barnets möjligheter och färdigheter att utvecklas. Ett barn ska inte begränsas av en oförstående omgivning."
 
PROJEKTDETALJER
KUND Föreningen Artikel 31
TEKNIK WordPress, HTML, CSS, Photoshop
 
Vill du veta mer om Föreningen Artikel 31? Läs här:
Skip to content