';

Eric Ericsons Kammarkör

Description
I uppdraget ingick att skapa en responsiv och tvåspråkig hemsida åt Eric Ericsons Kammarkör och även en kalenderfunktion, åtkomst av dokument på Dropbox för personal och kören samt språkväljare. Hemsidan är byggd i WordPress.
 
Om Eric Ericsons Kammarkör
"Eric Ericsons Kammarkör grundades 1945 av den då 27-årige Eric Ericson, och har sedan dess intagit en central plats i svenskt och internationellt musikliv. Hans och körens stora intresse att hela tiden hitta ny musik och nya arbetsområden gör att ensemblens repertoar än idag är mycket bred: från tidig musik till det allra senaste och nykomponerade. För generationer svenska och internationella tonsättare har kören varit en idealensemble med sin typiska ”nordiska” klang och långt drivna virtuositet."
 
PROJEKTDETALJER
KUND Eric Ericsons Kammarkör
TEKNIK WordPress, HTML, CSS, PHP, Photoshop
 
Läs mer om Kammarkören här:
https://www.eekk.se/
Skip to content