Konstnär Stina Brockman

I uppdraget ingick att bygga en ny och responsiv hemsida i Squarespace, bildredigering samt att även coacha Stina i hur hon jobbar och uppdaterar sin hemsida. Hemsidan ska Stina sedan

Share
Nollåtta Sport & Rehab

I uppdraget ingick att byta tema, förnya hemsidan, bildredigering och genomgång av innehåll samt att utbilda personalen.  Fortsatt support i form av coachning samt viss förvaltning. Hemsidan är byggd i

Share
Föreningen Artikel 31

I uppdraget ingick att skapa en ny responsiv och lättnavigerad portfoliohemsida åt Föreningen Artikel 31. Vi har även gjort en del bildredigering, coachat och förvaltar nu sidan. Vi hjälper kontinuerligt

Share
Konstnär Åsa Landström

I uppdraget ingick att bygga en ny och responsiv hemsida i Squarespace, bildredigering samt att även coacha Åsa i hur hon jobbar med och uppdaterar sin hemsida. Hemsidan ska Åsa

Share
Konstnär Gerd Aurell

I uppdraget ingick att bygga en ny och responsiv hemsida, hastighetsoptimering samt att även utbilda Gerd i WordPress, bildredigering och enklare SEO för webb. Hemsidan ska Gerd sedan enkelt ska

Share
Stockholms Golfklubb

I uppdraget ingick att designa och bygga en ny responsiv hemsida med en tydlig struktur, bildredigering och genomgång av innehåll samt att utbilda personalen.  Fortsatt support i form av coachning

Share
LUCS

I uppdraget ingick att byta webbhotell, flytta hemsidan, ansvara för migrering av epost, justera design på en redan befintlig hemsida, bildredigering och genomgång av innehåll samt att utbilda personalen.  Fortsatt

Share
Mångkulturellt centrum

I uppdraget ingick att förnya Mångkulturellt centrums hemsida, skapa en bättre navigationsstruktur, en ny personalsida med sökfunktion, kalender, bildredigering samt genomgång av innehåll och kvalitetssäkring. Vi har även utbildat redaktörerna

Share
Eric Ericsons Kammarkör

I uppdraget ingick att skapa en responsiv och tvåspråkig hemsida åt Eric Ericsons Kammarkör och även en kalenderfunktion, åtkomst av dokument på Dropbox för personal och kören samt språkväljare. Hemsidan

Share
2Biodlare

I uppdraget ingick att skapa en responsiv och modern hemsida åt 2Biodlare som finns i Stockholm. En enkel och lättnavigerad hemsida med bloggfunktion. Hemsidan är förstås byggd i WordPress. Vi

Share