Uppdaterad integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR

För att tydliggöra hur vi hanterar dina personuppgifter har vi uppdaterat vår integritetspolicy i enlighet med det nya EU-direktivet, GDPR (General Data Protection Regulation), som börjar gälla den 25 maj 2018.

GDPR förändrar hur vi som företag får samla in och behandla dina personuppgifter. Som kund hos oss behöver du inte göra något, men läs gärna vår nya integritetspolicy. Här beskriver vi hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du köper våra tjänster eller när du på annat sätt är i kontakt med oss. I policyn hittar du även information om vilka rättigheter du har gällande hanteringen av dina personuppgifter i enlighet med GDPR. Dina uppgifter varken säljs eller delas med andra.

Du kan när som helst invända mot att få fortsatt information från oss genom att klicka på avregistreringslänken i våra nyhetsbrev längst ner i sidfoten, eller kontakta oss på info@artig.se.

Integritetspolicy

I vår integritetspolicy kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter.

Begäran om registerutdrag

Nedan kan du ladda ner en blankett som du fyller i för att begära ett registerutdrag från oss.