';

Stockholms Golfklubb

“”Stockholms Golfklubb bildades redan 1904, för övrigt samma år som Svenska Golfförbundet. Klubben är Skandinaviens tredje äldsta Golfklubb med Köpenhamns Golfklubb grundad 1898 och Göteborgs Golfklubb grundad 1902 som äldre syskon i den Skandinaviska golffamiljen.”

Gerd Aurell, konstnär

Gerd Aurell, svensk konstnär som arbetar med teckning, serier och installationer. Utbildad vid Umeå Konsthögskola. En av initiativtagarna till det konstnärsdrivna galleriet Verkligheten i Umeå.

Mångkulturellt centrum

“Mångkulturellt centrum – MKC är en kommunal stiftelse som verkar för ett samhälle där mångfalden reflekteras i den nationella självbilden och där migration är en självklar del i det svenska kulturarvet.”

Eric Ericsons Kammarkör

Eric Ericsons Kammarkör grundades Eric Ericson, och har en central plats i svenskt och internationellt musikliv. Ensemblens repertoar är mycket bred: från tidig musik till det allra senaste och nykomponerade.

Lennart Färgerskiöld

“…Med ett stort intresse för färgens, pigmentens materialitet balanserar Fägerskiöld bort balansen ur de välavvägda närmast modernistiska kompositionerna, förstörelsen kräver en dold precision eller en skenbar godtycklighet: för att implodera och börja fräta i ögonen måste färgen fördelas över bildytan på ett sätt som gör att de kompensatoriska färgfälten som skapas av betraktaren omedelbart störs av ett liknande, men inte identiskt fält, som skapar sitt eget flimmer, sina egna skuggor, som börjar spela inför ögonen, med ögonen, i ögonen….”